Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Viettel. Để đăng ký dịch vụ Click vào Đây!
Bắn Súng
Xe tăng bố trận
Xe tăng bố trận
1.0 Mã Game: 860A
0 VND 2360
0
Độ tuổi : 00+
  • Giới thiệu
  • Trợ giúp
Một bảng thông báo tình trạng sẽ cho biết số quân địch còn kháng cự, số vòng chơi còn lại, mức nhiên liệu và hỏa lực. Ba chiếc xe cuối cùng có thể được nạp nhiên liệu bằng cách đâm (không bắn) vào xe quân địch. Nếu bạn hết nhiên liệu hoặc vũ khí, hoặc vì lý do nào đó mà lái xe tăng xuống nước, có thể dẫn tới cái chết, bạn sẽ buộc phải rút lui khỏi trận địa. Nếu bạn quét sạch được quân địch, bạn sẽ tiến thêm được một khu vực mới, nhiên liệu tiêu hao sẽ được phục hồi trở lại. Hướng dẫn:
-          Ấn phím 0/Menu để hiểm thị manu và tình trạng của trò chơi
-          Ấn phím 2: điều kiển xe tăng tiến lên phía trước
-          Ấn phím 4/trái, 6/ phải để xe tăng sang trái hoặc phải
-          Ấn phím 5: lửa, chọn bắn sung
-          Ấn phím 8: lái xe tăng quay lại
-          Ấn phim 3: xem – tắt để xem bản đồ
-          Ấn phím 1/ 7 để tăng giảm súng

Hiện tại chưa có thứ hạng nào.
    - Hotline: 1900585868(2000đ/p)
    - Email: fzonegame.cskh@gmail.com
    - Fanpage: https://www.facebook.com/FZONEGAME